logo


ZEBRANIE WIEJSKIE

W dniu 21.04.2015r., w Domu Kultury w Pierwoszynie, odbyło się zebranie wiejskie.
Nowo wybrany Sołtys p. Ewa Purska złożyła ślubowanie a następnie mieszkańcy wybrali skład rady sołeckiej.
Na kadencję 2015-2019 do rady sołeckiej wybrano:

 Bożena Mikicka, Alina Szydowska, Danuta Miottke-Thurmer, Anna Truchanowicz, Bartosz Paszke, Iwona Maćkowiak, Michał Krause

Wszystkim wybranym serdecznie gratuluję otrzymanego zaufania mieszkańców,   natomiast przybyłym na zebranie  serdecznie dziękuję za udział.

 


Czytaj dalej

ZEBRANIE WIEJSKIE

Kosakowo, dnia 14 kwietnia 2015r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 21 statutów sołectw stanowiących załączniki do Uchwały Nr XXXIV/67/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw Gminy Kosakowo oraz na podstawie Zarządzenia Nr 32/2015 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 20 marca 2015r. w sprawie: zwołania zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach Gminy Kosakowo w celu przeprowadzenia wyborów do rad sołeckich


 

WÓJT GMINY KOSAKOWO

NA DZIEŃ

21 kwietnia 2015r. /wtorek/

GODZ. 18.00

w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie


 

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

Sołectwa Pierwoszyno

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1/ Ślubowanie nowo wybranego sołtysa na kadencję 2015-2019

2/ Wybór Rady sołeckiej na kadencję 2015-2019.


 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

 

Wójt

  /-/ Jerzy Włudzik

 

Czytaj dalej