logo


ZEBRANIE WIEJSKIE

Kosakowo, dnia 14 kwietnia 2015r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 21 statutów sołectw stanowiących załączniki do Uchwały Nr XXXIV/67/05 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw Gminy Kosakowo oraz na podstawie Zarządzenia Nr 32/2015 Wójta Gminy Kosakowo z dnia 20 marca 2015r. w sprawie: zwołania zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach Gminy Kosakowo w celu przeprowadzenia wyborów do rad sołeckich


 

WÓJT GMINY KOSAKOWO

NA DZIEŃ

21 kwietnia 2015r. /wtorek/

GODZ. 18.00

w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie


 

ZWOŁUJE

ZEBRANIE WIEJSKIE

Sołectwa Pierwoszyno

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1/ Ślubowanie nowo wybranego sołtysa na kadencję 2015-2019

2/ Wybór Rady sołeckiej na kadencję 2015-2019.


 

Zebranie Wiejskie będzie ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania według stanu stałego rejestru wyborców dla sołectwa na dzień zebrania.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie stawi się na Zebraniu Wiejskim wymagana dla jego ważności większość, po upływie 15 minut odbędzie się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, którego ważność nie będzie zależna od ilości zebranych.

 

Wójt

  /-/ Jerzy Włudzik

 

Czytaj dalej