logo

Historia Pierwoszyna


 

HISTORIA PIERWOSZYNA

                Wieś Pierwoszyno położona jest w północno-wschodniej części Kępy Oksywskiej, na terenie Gminy Kosakowo.

23.04.1224 r. datowana jest pierwsza wzmianka o naszej miejscowości, gdzie Książę Pomorski Świętopełek II przekazuje Pierwosz Cystersom Oliwskim.

W 1245 r. Biskup Kujawski Michał nadaje dziesięciny Pierwosz Zakonowi w A»ukowie.

Od 1253 r. Pierowsz przynależy do parafii oksywskiej.

Z 1675 r.  przychodzi najstarszy przywilej sołecki.

W 1710 r. wieś zamieszkuje 5 gospodarzy, 5 ogrodników i 3 zagrodników.

W 1789 r. Pierwosz staje się królewską owczarnią.

W 1790 r. sołtysem zostaje Andreas Borski.

W 1818 r. ustalone zostają granice oraz stosunki między właścicielami a wieśniakami.

W 1866 r. wieś zamieszkuje 265 katolików i 15 ewangelików.

W 1871 r. w skład Pierwosz wchodzi 11 gburskich posiadłości, 7 zagród, 74 włóki oraz 299 mieszkańców.

Od 1880 r. pojawia się obecna nazwa wsi PIERWOSZYNO a pochodzi od nazwy osobowej Pierwosz.

W 1882 r. pojawia się Augustyn Krause, pierwszy burmistrz Gdyni w latach 1926-1928.

W roku 1994 zarządcą wsi jest Albert Kreft.

W 1913 r. dzięki staraniom kowala z Kosakowa, powstaje Dom Ludowy w Pierwoszynie. Pełni on funkcję miejsca spotkań kulturalno-patriotycznych.

1915 r. (…)

Od 1928 r. istnieje szkoła z dwoma nauczycielami i dwiema klasami. Do szkoły uczęszcza 93 dzieci katolickich.

W 1939 r. Pierwoszyno zmienia nazwę na Kreffsfelde. (tablica z nazwą istnieje do dziś)

W 1945 r. wioska posiada 33 zabudowy z cegieł i gliny. Liczbę mieszkańców szacuje się na około 150 osób.

W 1973 r. następuje likwidacja szkoły w Pierwoszynie.

W 1994 r. następuje poświęcenie nowo wybudowanego kościoła w Pierwoszynie pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża. Proboszczem jest ks. Zygmunt Karczewski.

W 1997 r. rodzina Biggot wznosi przydrożną kapliczkę pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.

W 1999 r. Pierwoszyno liczy 518-u mieszkańców.

W 2001 r. w czynie społecznym wykonano boisko oraz plan zabaw dla dzieci.

W 2008 r. Pierwoszyno zamieszkuje 785 osób.

W 2009 r. w Pierwoszynie został wybudowany Gminny Dom Kultury.

23.06.2009 odsłonięto pamiątkowego obeliska w 785 rocznicę wzmianki o wsi Pierwoszyno