logo

Zmiana w sysemie oświaty

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą wprowadzającą – Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 roku, każda 6-letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z mocy ustawy przekształca się na 8-letnią szkołę podstawową, a gimnazja ulegają likwidacji z mocy ustawy poprzez wygaszanie.

Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych. Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosi się do ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom możliwości realizacji obowiązku szkolnego.

Uchwały Gminy Kosakowo w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, podjęta na sesji w dniu 09 lutego br. zakłada przekształcenie kosakowskich szkół podstawowych z mocy prawa w 8-letnie szkoły podstawowe. Gimnazjum w Kosakowie na mocy specustawy zostanie wygaszane przez włączenie z dniem 1 września 2017r. jego klas do Szkoły Podstawowej im. kadm. Xawerego Czernickiego w Pogórzu. 

W tej sytuacji dyrektor w/w szkoły podstawowej, staje się dyrektorem szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum i zajmuje to stanowisko do końca okresu na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły podstawowej.

Zatem od września 2017r. funkcjonować w gminie będą trzy szkoły podstawowe: w Mostach, Dębogórzu oraz Pogórzu, z tym że Szkoła Podstawowa w Pogórzu będzie posiadała również włączone uchwałą klasy gimnazjalne do czasu ich wygaśnięcia, tj. do 31 sierpnia 2019 roku.

Do czasu wygaszania gimnazjum w budynku Szkoły Podstawowej w Pogórzu nadal uczyć się będą klasy 1-3 oraz oddziały rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego, a w budynku gimnazjum pozostałe klasy.


Czytaj dalej

Dodatkowe kursy w transporcie zbiorowym

Informujemy mieszkańców, iż po przeanalizowaniu wniosków i zgłoszeń dotyczących transportu zbiorowego w Gminie Kosakowo, dostosowując je do bieżących możliwości finansowych od lutego br. wprowadzone zostały do rozkładu jazdy następujące dodatkowe warianty:

  1. wykonanie 3 dodatkowych kursów na linii 173 w soboty i niedziele;
  2.  wykonanie 1 dodatkowego kursu na linii 173 w relacji Pogórze Górne-Rumia w dni powszednie nauki szkolnej;
  3. realizacja 6 dodatkowych kursów w niedziele na linii 194 do Suchego Dworu;
  4. wykonanie 10 dodatkowych kursów na linii 146 w dni powszednie od 19 czerwca 2017r.( po przeprowadzeniu procedury przetargowej);
  5. wykonanie dodatkowych 2 kursów na linii 265 (wprowadzono  w 2016r.)

http://www.zkmgdynia.pl/?mod=komunikaty&id=890&lang=pl

 

Czytaj dalej

Zapraszamy na Festiwal Kolęd Kaszubskich

Koniec roku i okres świąteczno- noworoczny obfituje w ogromną ilość występów, koncertów i uroczystości związanych tematycznie ze świętami Bożego Narodzenia, które w naszym kraju mają szczególnie ciepły charakter. Wśród nich na podkreślenie zasługuje organizowany już po raz dziesiąty przez Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” pod patronatem Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika Festiwal Kolęd Kaszubskich.

Zamysłem organizacji tego przedsięwzięcia było przywrócenie do życia starych, przepięknych kolęd regionalnych, które idą w zapomnienie. Ochrona przed zapomnieniem takich właśnie „perełek” jak i zachęta, nakłanianie ludności do powrotu do ich wykonywania chociaż w świątyniach, bo i tu śpiew ludzi słychać coraz rzadziej.

W ciągu trzech dni, tj. 28 grudnia w puckiej farze (godz. 19,00), 29 grudnia w kościele pw. Św. Wawrzyńca m w Luzinie (godz. 19,00) chóry biorące udział w Festiwalu będą się prezentowały przed publicznością, zaś 30 grudnia (godz. 18,30) Festiwal zakończy się koncertem laureatów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pierwoszynie.

Cieszy bardzo fakt, iż Festiwal cieszy się coraz większą popularnością. Kościoły w czasie koncertów są coraz liczniej odwiedzane. Wskazuje to także, iż jeden z podstawowych celów „Morzan”, jakim jest popularyzacja muzyki chóralnej, realizuje się doskonale. Ostatnia pieśń Festiwalu co roku wykonywana przez wszystkie chóry, tj „Cicha noc” jest odśpiewywana również przy pomocy wielu obecnych słuchaczy, którzy chętnie włączają się do ogólnego wykonania.

Życzyć by należało, by w każdym regionie znalazł się tak aktywny animator kultury muzycznej. Bo w każdym regionie gdzieś w zakamarkach starych skrzyń i pamięci ludzkiej tkwią perełki, które warto ożywić, przywrócić do brzmienia- jak nasze piękne kaszubskie kolędy które w czasie Festiwalu można będzie usłyszeć.

 

Zatem zapraszamy. Wszystkie koncerty rozpoczną się po zakończeniu mszy św wieczornych.


Czytaj dalej

plakat-nowy-arp

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020. Spotkanie organizowane 16 grudnia, DEDYKOWANE JEST PRZEDSIĘBIORCOM.

W PROGRAMIE SPOTKANIA m.in. omówienie:

  • wsparcia dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
  • wsparcia dla przedsiębiorców na projekty B+R oraz innowacje w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020;
  • instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców;
  • omówienie aktualnie ogłaszanych konkursów dla przedsiębiorców;
  • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA:

Spotkanie odbędzie się w piątek 16 GRUDNIA w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej

472 D w budynku Olivia Six – sala 12.13 (XII piętro).

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik:

forumularzzgloszeniowyspotkanie16grudnia)

na adres: GDANSK.PIFE@POMORSKIE.EU  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr 58 323 31 06, do 14 grudnia 2016 roku.

Uwaga! Z powodu ograniczonej liczby miejsc o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

program-spotkania-gdansk-16-12-2016


Czytaj dalej

Bezpłatne szkolenie – samoobrona kobiet

samoobrona-kobiet


Czytaj dalej

Wielkimi krokami zbliżają się już Święta, a zatem wszystkie dzieci: zarówno maluszki, jak i nieco starsze, zapraszamy na wspaniałą Zabawę Mikołajkową, organizowaną przez Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika w niedzielę 4 grudnia 2016 r. o godz. 14:00 na Hali Sportowej przy Gimnazjum w Kosakowie
(ul. Żeromskiego 11). Na naszych milusińskich czekać będzie moc atrakcji: wielkie dmuchańce, gry, zabawy, konkursy oraz – dla najmłodszych dzieci (w wieku do 12 lat) – mikołajkowe upominki. Zabawa Mikołajkowa to również doskonała okazja do przebrania się w fantazyjne stroje, do czego wszystkich bardzo zachęcamy.

Uwaga: Wszystkich uczestników (zarówno dzieci i opiekunów) obowiązuje zmiana obuwia przed wejściem do hali sportowej.


Czytaj dalej

23 października br. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej pułkownika Stanisława Dąbka, dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża podczas kampanii wrześniowej 1939r., pośmiertnie awansowanego na stopień generała brygady. Tablicę odsłonił dowódca Centrum Operacji Morskich wiceadmirał Stanisław Zarychta, wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, prezes Krajowego Związku Piłsudczyków RP generał Związku Stanisław Władysław Śliwa oraz przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki. Na uroczystości obecni byli również m.in. zastępca komendanta Portu Wojennego w Gdyni kmdr por. Jarosław Wypijewski, prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego prof. Daniel Duda, dyrekcja oraz uczniowie wraz z pocztami sztandarowymi szkół gminnych, członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddz. Dębogórze-Kosakowo, dyrektor Puk PEKO Zdzisław Jaroni.

Uroczystość wpisała się w szereg działań kultywujących dziedzictwo historyczne naszych terenów. W miejscu poświęconym wszystkim bohaterom Obrony Kępy Oksywskiej odsłonięto tablicę pamiątkową dowódcy. Historia jest nauczycielką życia – dlatego tak ważna jest pamięć o wydarzeniach współtworzących naszą tożsamość narodową i lokalną. W 1939 roku działy się na tych terenach wydarzenia, które w pamięci zbiorowej Polaków, a zwłaszcza mieszkańców naszej Małej Ojczyzny, pozostaną na zawsze. Wydarzenia ukazujące tragedię wojny w każdej przestrzeni życia społecznego i osobistego, ale i bohaterstwo najdzielniejszych żołnierzy tej jednej z najkrwawszych batalii kampanii wrześniowej. Te wydarzenia pozostaną znamiennym symbolem bohaterstwa polskiego żołnierza, nieustępliwości Polaków w obronie wolności i prawa do samostanowienia we własnej ojczyźnie, dojrzewania i bytowania w przestrzeni poszanowania godności człowieka oraz polskiego dziedzictwa historyczno-kulturalnego.

Pułkownik Stanisław Dąbek już podczas I wojny światowej w 1914 roku powołany został do służby w piechocie cesarskiej i królewskiej Armii, następnie skierowano go do szkoły dla oficerów rezerwy. Wkrótce otrzymał stopień podporucznika i został wysłany na front. Podczas walk w Karpatach został ciężko ranny. Po rehabilitacji walczył we Włoszech do końca wojny. Pod koniec 1918r. zgłosił się do Wojska Polskiego. Wziął udział w wojnie z Ukraińcami i bolszewikami. Był kolejno dowódcą II batalionu 14 Pułku Piechoty oraz w 8 i 7 Pułku Piechoty Legionów.

W przededniu II wojny światowej pod koniec lipca 1939r. został wyznaczony dowódcą Morskiej Brygady Obrony Narodowej i Lądowej Obrony Wybrzeża. Podjął aktywne prace nad umocnieniem pozycji obronnych i wzmocnieniem uzbrojenia podległych mu jednostek. Podczas kampanii wrześniowej dowodził aktywnie całością sił lądowych zgromadzonych wokół Gdyni. Wobec przeważających sił Wehrmachtu i odcięcia wojsk polskich na Wybrzeżu od pozostałej części kraju, podjął decyzję o ewakuacji na Kępę Oksywską. Wieczorem 19 września 1939, w obliczu nieuchronnej klęski, odebrał sobie życie strzałem w głowę. Skromną uroczystość pogrzebową poprowadził ks. Władysław Miegoń – pierwszy kapelan Marynarki Wojennej. Stanisław Dąbek został pośmiertnie awansowany na stopień generała brygady. W 1957 roku na jego grobie na Cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Redłowie została odsłonięta płyta nagrobna z wyrytymi słowami „Pokażę Wam jak Polak walczy i umiera”.

Pułkowniku Stanisławie Dąbku, w imieniu naszej lokalnej wspólnoty, wszystkich przeszłych i przyszłych pokoleń – składamy Tobie wyrazy naszej najgłębszej wdzięczności.


Czytaj dalej


peliculas de comedia