logo

Podpisanie umowy na budowę ulicy Derdowskiego


W dniu wczorajszym doszło do podpisania umowy na budowę ul. Derdowskiego. Wykonawcą tej inwestycji jest firma MTM S.A. z siedzibą w Gdyni. Ulica Derdowskiego będzie drogą jednojezdniową, dwukierunkową o pasach szerokości 3,5 m każdy. Istniejąca ścieżka pieszo- rowerowa zasadniczo pozostanie jak obecnie, konieczna będzie przebudowa na odcinkach dolotowych do nowego ronda w Kosakowie oraz  przy Galerii Szperk. Przewidziane jest oświetlenie drogi na całej długości z doświetleniem planowanych przejść dla pieszych odrębnymi oprawami. W zakresie robót jest również budowa początkowego odcinka około 100 m ul. Kościuszki wraz ze skrzyżowaniem ul. Derdowskiego. Odwodnienie inwestycji zaplanowane jest w postaci rowów przydrożnych, w rejonach skrzyżowań powstanie kanalizacja deszczowa. Droga przejezdna będzie z końcem października, natomiast planowany termin oddania do użytku to maj 2018 roku.