logo

Rada sołecka


Sołectwo Pierwoszyno – kadencja 2019-2023
 
SOŁTYS  – EWA PURSKA,  m. zamieszkania: Pierwoszyno, ul. Kaszubska 49
kontakt: tel. komórki. 508 219 850, e-mail: ewapurska@wp.plpurska@kosakowo.pl
 
Rada Sołecka:
1/ Danuta Miotke-Thürmer
2/ Katarzyna Matejko
3/ Anna Wojtunik
4/ Bożena Mikicka 
5/ Daniel Wruk
6/ Alicja Kaleta
 
 
 

LOGO WSI PIERWOSZYNO. Składa się z trzech części na białym tle:

  • kolor zielony z kłosem nawiązuje do rolniczego charakteru wioski,
  • część środkowa przedstawia św. Jana Chrzciciela, patrona sołectwa,
  • motyw niebieski wraz z widokiem z klifu na zatokę wskazuje na nadmorskie położenie miejscowości