logo

Rada sołecka


 

Sołectwo Pierwoszyno – kadencja 2015-2019
 
SOŁTYS  – EWA PURSKA,  m. zamieszkania: Pierwoszyno, ul. Kaszubska 49
kontakt: tel. komórk. 664 185 525, e-mail: purska@kosakowo.pl
 
Rada Sołecka:
1/ Michał Krause
2/ Danuta Miotke-Thürmer
3/ Bartosz Paszke
4/ Bożena Mikicka 
5/ Alina Szydowska 
6/ Anna Truchanowicz
7/ Iwona Maćkowiak
 
 
LOGO WSI PIERWOSZYNO. Składa się z trzech części na białym tle:

  • kolor zielony z kłosem nawiązuje do rolniczego charakteru wioski,
  • część środkowa przedstawia św. Jana Chrzciciela, patrona sołectwa,
  • motyw niebieski wraz z widokiem z klifu na zatokę wskazuje na nadmorskie położenie miejscowości

 peliculas de comedia