logo

Zbiórka odpadów

Uprzejmie informujemy, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców gminy Kosakowo będzie prowadzona w miesiącu kwietniu zgodnie z poniższym zestawieniem

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. „PUK” w Rumi wzorem poprzednich zbiórek rozdzieli dni wywozu na poszczególne sołectwa i tak harmonogram wywozu dla właścicieli nieruchomości posiadającymi umowy z tą firmą przedstawia się następująco:

Pierwoszyno                               16 kwietnia (wtorek)

 

Mieszkańcy, którzy podpisali umowy na odbiór odpadów komunalnych zPrzedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „METALPOL”                                 16 kwietnia (wtorek)

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „SANIPOR” Sp. z o.o. W Gdyni odbierze natomiast gabaryty od swoich klientów dnia:

                                                                       27 kwietnia (sobotę)

Odpady wielkogabarytowe, które będą nieodpłatnie odbierane przez pracowników w/w firm prosimy o wystawienie na dzień przed ustaloną datą zbiórki lub do godziny 8.00 w dniu wystawki. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zbiórka odpadów będzie odbywała się od godzin porannych wyznaczonego dnia i sprzęty wystawione później nie zostaną już zabrane. Prosimy o dokładne sprawdzenie daty zbiórki.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisem § 21 rozdziału III Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo odpady wielkogabarytowe na terenach zabudowy jednorodzinnej winny być wystawione przed posesje w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu.

W trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych wystawiamy:

  • zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, armatura sanitarna;
  • przęt elektroniczny (telewizory, radia, komputery, odkurzacze);
  • stare meble, wersalki, fotele
  • stolarka budowlana (okna, drzwi – pojedyncze sztuki)
  • inne przedmioty o dużych rozmiarach

Nie wystawiamy!

materiałów niebezpiecznych (akumulatory, farby, leki, rozpuszczalniki, papy, eternit …)
opon