logo

ZEBRANIE WIEJSKIE

Sołtys wsi Pierwoszyno na dzień 27 września 2016 r (wtorek) godz.1800 w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie zwołuje zebranie wiejskie

PORZĄDEK ZEBRANIA:

  1. rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na 2017r.   –  kwota 41.285,00 zł
  2. sprawy bieżące